Anunț cu privire la concurs

Primăria Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de arhitect-șef în cadrul Primăriei mun. Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:

 • Studii superioare în arhitectură
 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova
 • Cunoaşterea calculatorului la un nivel foarte înalt  (Excel, Word)
 • Cunoașterea următoarelor cerințe:
 • cunoașterea codurilor și reglementărilor de construcție (SNiP), GOST-uri;
 • abilitatea dezvoltării independente a soluțiilor structurale de bază, documentația de lucru necesară, desene arhitecturale;
 • cunoașterea sistemelor de proiectare asistată de computer (AutoCad, Autodesk, Graphisoft ArchiCAD);
 • cunoașterea metodelor de proiectare și calcul;
 • cunoașterea elementelor de bază ale cartografiei, geodeziei, ecologiei;
 • prezența unui gust estetic și artistic dezvoltat;
 • prezența deprinderilor artistice în domeniul desenului, graficii, compoziției;
 • prezența abilităților matematice și analitice, abilități de proiectare.
 • Experienţă în domeniu – 5 ani
 • Posedarea obligatorie a limbilor de stat şi rusă
 • Flexibilitate în comunicare
 • Abilităţi de lucru în echipă
 • Posedarea unei limbi străine se socoate un avantaj

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

 • Formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009);
 • Originalul şi copia buletinului de identitate;
 • Originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
 • Originalul şi copia carnetului de muncă;
 • Originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de pînă la 10  august 2020 inclusiv, la primăria mun.Edineţ (biroul 6, mun.Edineţ, str.O.Cerempei 30)

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de arhitect-șef  în cadrul Primăriei mun.Edineț:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea 158 din 04.07.2008
 3. Legea 436 din 28.12.2006
 4. Legea 1350- XIV din 02.11.2000
 5. Legea 835 din 17.05.1996
 6. Legea 828 din 25.12.1991