Anunț cu privire la selectarea unui responsabil tehnic

În cadrul proiectului “Revitalizarea spațiilor comune pentru îmbunătățire a calității vieții” sunt solicitate servicii de responsabil tehnic privind lucrările de reparație a pistei de alergat de pe stadionul din mun. Edineț, instalarea stațiilor de opriri, amenajarea unui teren mixt în spațiul aferent L.T.”V.Suhomlinschi”.

Proiectul presupune 3 componente de bază, printre care:

– Lucrări de amenajare a pistei de alergări cât și lucrări de marcaj a pistei de alergări;

– Instalarea a 3 stații de transport public;

– Amenajarea unui teren mixt în spațiul aferent L.T.”V.Suhomlinschi”.

Criterii de eligibilitate față de responsabilul tehnic:

– CV-ul

– Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul supravegherii tehnice;

-Lista obiectelor supravegheate în ultimii doi ani;

– Prezentarea a cel puțin doua Procese Verbale de Recepție a lucrărilor pentru obiectele supravegheate cu o valoare a lucrărilor de 1 000 000 lei

– Copia certificatului (lor) de atestare tehnico-profesională valabil la zi;

– Oferta de preț.

Amintim că Primăria municipiului Edineț va implementa proiectul “Revitalizarea spațiilor comune pentru îmbunătățirea calității vieții” aceste schimbări fiind cofinanțate din fondurile programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone – Polish prin Reprezentanța #SolidarityFundPLinMD și confinanțarea Primăriei Municipiului Edineţ

Anunțul privind lucrările de reparații privind pista de alergare: https://achizitii.md/ro/public/tender/21027782/

Termenul limită de depunere este 14.09.2020, ora 15:00, la adresa: primaria.edinet.contact@gmail.com

Pentru mai multe informații puteți suna la nr. 0246 2 38 82 sau 068551222