Anunț cu privire la selectarea voluntarilor privind Garda Verde în mun.Edineț