ANUNŢ: Licitaţie pentru vânzarea şi/sau arenda terenurilor propritate publică

Primăria municipiului Edineţ informează că pe data de 12.12.2022, ora 14:00,  în sala de şedinţe a  primăriei mun. Edineț, str. Octavian Cirimpei nr. 30, se  v-a desfăşura licitaţia cu strigare, pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractelor de arendă și  vânzare-cumpărare a terenurilor:

  1. Sector de teren amplasat în mun. Edineţ, intravilan, c.c. 4101211465, cu S-0,7109 ha, bonitatea 82, destinația: agricol, de folosință, pentru construcții agro zoo tehnice, preţul inițial 3294,50  lei, modul de atribuire – arendă.
  2. Sector de teren, amplasat în mun. Edineţ, extravilan, c.c. 4101101024, S-20,4371 ha,  bonitatea 82, destinația: agricol, preţul inițial 94711,05 lei, modul de atribuire – arendă.
  3. Sector de teren amplasat în mun. Edineţ, extravilan, c.c. 4101102122, S-0,8362 ha, bonitatea 82, destinația: agricol, modul de folosință fondul apelor, preţul inițial 3875,17  lei, modul de atribuire – arendă.
  4. Sector de teren amplasat în mun. Edineţ, extravilan, c.c. 4101102125, S-1,913 ha, bonitatea 82, destinația: agricol, modul de folosință fondul apelor, preţul inițial 8865,36  lei, modul de atribuire – arendă.
  5. Sector de teren amplasat în mun. Edineţ, extravilan, c.c. 4101101057, S-0,3 ha, bonitatea 82, destinația: agricol, preţul inițial 27805,62 lei, modul de atribuire – vânzare.

La cerere solicitanții vor anexa în mod obligatoriu: persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de înregistrare a întreprinderilor, persoanele fizice – copia buletinului;

Cererile se vor depune până la data de 09.12. 2022 ora 12:00, în incinta primăriei biroul nr. 3, pentru participare pesoanele fizice vor achita taxa – 600 lei, pentru persoanele juridice -1200 lei pe următorul cont – MD21TRGDAB14514241010000,  și acontul 10% din prețul inițial pe următorul cont – MD68TRPCEF518410A00722AA.