ANUNŢ licitaţie publică pentru vânzarea şi/sau arenda terenurilor propritate publică

Primăria mun. Edineț anunță pentru data de 20.01.2021, ora 10.00, în sala de ședințe a primăriei (str. Octavian Cirimpei nr. 30), desfășurarea licitaţiei „cu strigare” pentru obținerea dreptului de încheiere a contractelor de arendă și de vânzare-cumpărare a terenurilor:

 • sector de teren, amplasat în mun. Edineț, s. Alexăndreni, extravilan, c.c. 4111102352, S=1,8624 ha, destinația: agricol, prețul inițial 94844,76 lei, modul de atribuire – vânzare;
 • sector de teren, amplasat în mun. Edineț, str. Valentin Roșca nr. 176/3, c. c. 4111102346, S=0,7109 ha, destinația: agricol, modul de folosință – agrozootehnic, prețul inițial 36203,36 lei, modul de atribuire – vânzare;
 • sector de teren, amplasat în mun. Edineț, str. Independenței nr. 145/2, c. c. 4101221127, S=0,0107 ha, destinația: intravilan, modul de folosință – pentru construcție, prețul inițial 13821,90 lei, modul de atribuire – vânzare;
 • sector de teren, amplasat în mun. Edineț, str. Independenței nr. 126/2, c. c. 4101220214, S=0,0283 ha, destinația: intravilan, modul de folosință – pentru construcție, prețul inițial 36557,00 lei, modul de atribuire – vânzare;
 • sector de teren, amplasat în mun. Edineț, extravilan, c. c. 4101101134, S=3,7964 ha, destinația: agricol, prețul inițial 193335,84 lei, modul de atribuire – vânzare;
 • sector de teren, amplasat în mun. Edineț, extravilan, c. c. 4101101024, S=20,4371 ha, destinația: agricol, prețul inițial 1040781,79 lei, modul de atribuire – vânzare;
 • sector de teren, amplasat în mun. Edineț, str. Casa Mare nr. 11/1, c. c. 4101208309, 5=0,0209 ha, destinația: intravilan, modul de folosință – pentru construcție, prețul inițial 26997,93 lei, modul de atribuire – vânzare;
 • sector de teren, amplasat în mun. Edineț, extravilan, c. c. 4101221228, S=0,5663 ha, destinația: agricol, prețul inițial 28839,45 lei, modul de atribuire – vânzare;
 • sector de teren, amplasat în mun. Edineț, extravilan, c. c. 4101102125, S=1,913 ha, destinația: agricol (fondul apelor), prețul inițial 4871,08 lei, modul de atribuire – arendă;
 • sector de teren, amplasat în mun. Edineț, extravilan, c. c. 4101102122, S=0,8362 ha, destinația: agricol (fondul apelor), prețul inițial 21299,22 lei, modul de atribuire – arendă.

La cerere solicitantul va anexa în mod obligatoriu:

 • persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de înregistrare a întreprinderilor;
 • persoanele fizice – copia buletinului de identitate.

Cererile se vor depune până pe data de 19.01.2021, ora 10.00, în incinta primăriei, bir. nr. 3. Taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice se va achita pe următorul cont: MD21TRGDAB14514241010000, și acontul – 10% din prețul inițial – pe următorul cont: MD68TRPCEF518410A00722AA.

Informații la tel. 024623882.