Anunț privind desfășurarea audierilor publice pe marginea unor proiecte de Decizie

În temeiul art. 12, 53, 60, 124 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, a articolului 3, 4, 6 (h), 18, 20, 21, 2 (g), 27-30, 32, 33, 37 p. 3, p. 6, 38-47, 50 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017, art. 3 alin. (2) lit. g – 6, 7-12 a Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Primăria municipiului Edineț anunță despre organizarea audierilor publice pe marginea proiectelor de Decizie:

Cu privire la transmiterea instituțiilor de învățământ extrașcolar din mun. Edineț către Consiliului Raional Edineț

Cu privire lа transmiterea în comodat Consiliului raional Edineț, a clădirilor și terenului aferent, amplasate pe adresa str. lndependenței nr. 21/A (c. c. 4101203086)

Cu privire la transmiterea în comodat Consiliului raional Edineț, a clădirilor și terenului aferent, amplasate pe adresa str. lndependenței nr. 69 (c. c. 4101208056)

Cu privire la transmiterea în comodat Consiliului raional Edineț, a clădirilor și terenului aferent, amplasate pe adresa str. Casa Mare nr. 11 (c. c. 4101208222)

Cu privire la transmiterea în comodat Consiliului raional Edineț, a clădirilor și terenului aferent, amplasate pe adresa str. Mihai Eminescu nr. 4 (c. c. 4101208074)

Cu privire la transmiterea în comodat Consiliului raional Edineț, a clădirilor și terenului aferent, amplasate pe adresa str. Mihai Eminescu nr. 7 (c. c. 4101208332)

pentru ședința ulterioară a Consiliului municipal Edineț.
Audierile publice se vor desfășura marți, 11 octombrie 2022 la orele 14.00, în sala de ședințe a Primăriei mun. Edineț.
Materialele ce reflectă proiectul de decizie sunt disponibile pe pagina WEB primariaedinet.md sau panoul informativ ale Primăriei municipiului Edineț.
Sugestii referitor la proiectele de Decizie supuse spre dezbateri publice pot fi expediate până la data de 11 octombrie 2022 la adresa de e-mail consiliu@primariaedinet.md.
Reprezentanții societății civile de rând cu persoanele cointeresate sunt binevenite cu sugestii.