Anunț privind ocuparea funcției de secretar- dactilograf

Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar-dactilograf la primăria municipiul Edineţ 

Cerinţe faţă de candidat:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • Studii superioare universitare
 • Cunoaștere avansată a calculatorului (word, excel, power- point)
 • Vechime de muncă cel puţin 2 ani
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a îndeplinit vîrsta de pensionare (65 ani)
 • Cunoaşterea obligatori a limbii de stat și rusă la nivel avansat (citit/ scris/ vorbit), alte limbi se va considera un avantaj
 • Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic)
 • Nu are antecedente penale
 • Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art 86. (1)lit. 1m) n) din Codul Muncii

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

 • Copia actului de identitate
 • Copia actului/actelor de studii
 • Copia carnetului de muncă
 • Curriculum vitae
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei
 • Cazierul judiciar sau declaraţia prin propria răspundere

     Dosarul de participare la concurs se depune pînă la 25 februarie 2022 inclusiv, la Primăria mun. Edineţ (anticamera sau biroul 3, or.Edineţ, str. O.Ceremprei 30) sau pe adresa primaria.edinet.contact@gmail.com

     Telefon de contact : (0246 ) 2-38-82