Anunț repetat

În legătură cu expirarea termenului de depunere a dosarelor pentru participarea la concursul privind ocuparea funcțiilor de director la grădinițele nr. 1 din municipiul Edineț, se anunță etapa I de evaluare a dosarelor pentru candidații care au depus dosare de participare.

Ședința membrilor a comisiei de evaluare a dosarelor va avea loc la data de 25 mai 2022, ora 09:00 în biroul primarului municipiului Edineț.