ATENȚIE: Hotărârea Comisiei Pentru Situații Excepționale A Municipiului Edineț Din 10 Aprilie 2020

Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț

HOTĂRÂRE din 10 aprilie 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, în baza prevederilor dispoziţiei nr. 15 din 08.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, având în vedere necesitatea asigurării populaţiei cu fructe şi legume, Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț,

HOTĂRĂȘTE:

  1. Pe perioada stării de urgență, începând cu 11 aprilie 2020, se permite comerțul ambulant cu produse agricole vegetale (fructe şi legume) de producție proprie, în baza autorizației de amplasare emise de Primăria mun. Edineţ.
  2. Se autorizează următoarele locuri pentru amplasarea comercianţilor: or. Edineţ, spaţiul din faţa sediului Inspecţiei Ecologice Edineţ; or. Edineţ, Şoseaua Bucovina, regiunea stadionului sportiv; or. Edineţ, Şoseaua Bucovina colţ cu str. Mihai Eminescu; s. Alexăndreni, în faţa gimnaziului; s. Gordineştii Noi, în faţa casei de cultură.
  3. Comercianţii vor respecta distanţa de 4m unul faţă de altul, distanţa de 1,5m faţă de cumpărător, vor fi echipaţi cu măşti de protecţie, mănuşi şi dezinfectanţi, vor respecta toate normele de reducere a răspândirii infecției COVID-19.
  4. Se obligă comercianţii autorizaţi să menţină în ordine sanitară locul desfăşurării activităţii.
  5. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
  6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii, se publică pe pagina WEB a Primăriei Edineț și se aduce la cunoştinţa instituţiilor şi locuitorilor din mun. Edineţ.

Primarul municipiului Edineț, Președinte al Comisiei                Constantin COJOCARI