ATENȚIE: Hotărârea Comisiei pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț din 23 martie 2020

Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț

HOTĂRÂRE din 23 martie 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, Hotărîrea Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 23.03.2020, Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț,

HOTĂRĂȘTE:

 1. Se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, începând cu data de 25 martie 2020, aflarea în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția: – deplasărilor în interese de serviciu, atunci cînd activitatea nu poate fi desfășurată la distanță; -deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; – deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amînată; – deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amînate (ex. decesul unui membru al familiei, necesități ale persoanelor și animalelor de companie, etc).
 2. Se interzice, începând cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spații publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement din aria Municipiului Edineț.
 3. Se interzice prestarea serviciilor de alimentație publică în unitățile de comercializare a produselor petroliere din aria Municipiului Edineț.
 4. Colaboratorii Inspectoratului de Poliție Edineț în comun cu medicii de familie vor asigura evidența unică a informației cu privire la persoanele infectate cu COVID-19, persoanele aflate în contact cu cele infectate, persoanele aflate în regim de autoizolare/carantină.
 5. Dezinfectarea repetată a străzilor, trotuarelor, terenurilor de joacă și intrările la clădirile multietajate.
 6. Dezinfectarea scărilor clădirilor o vor face cetățenii, cu material dezinfectant  pus la dispoziție de către Primăria Edineț.
 7. Patrularea strictă a tuturor străzilor orașului de către poliția municipală.
 8. Primăria Edineț va procura cel puțin o mie de măști și câte un set de costume speciale pentru medicii de familie din aria municipiului.
 9. Achiziționarea a 500 teste COVID-19 pentru testarea tuturor edinețenilor ce stau în carantină dirijată.
 10. Se obligă bisericile din aria Municipiului Edineț ca serviciul divin să fie petrecut afară, conform normelor sanitar-epidemiologice actuale.
 11. Evidența de către consilierii municipali a persoanelor în vârstă ce au nevoie de a fi deserviți la domiciliu, cu implicarea sectorului asociativ.
 12. În cadrul înmormântărilor din această perioadă de a permite intrarea în cimitir a doar rudelor mai apropiate, dar nu mai mult de opt persoane.
 13. Magazinele Zoo sau pentru ritualuri funerare vor activa doar la chemare, cu respectarea normelor de protecție.
 14. Se pune în sarcina fiecărei instituții din oraș, agent economic să își revadă baza de date a foștilor colaboratori, actuali pensionari, și să îi contacteze întru ajutorarea acestora.
 15. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 16. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Primăriei Edineț.

Primarul municipiului Edineț,

Președinte al Comisiei                                          Constantin COJOCARI