ATENȚIE: Hotărârea Comisiei Pentru Situații Excepționale A Municipiului Edineț Din 27 Martie 2020

Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț

HOTĂRÂRE din 27 martie 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, în baza prevederilor dispoziţiei nr. 15 din 08.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, având în vedere necesitatea executării lucrărilor de dezinfectare a spaţiilor publice ale oraşului Edineţ, Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț,

HOTĂRĂȘTE:

  1. Pe perioada stării de urgență, se pune în sarcina ÎM “Apa-Canal” Edineţ şi ÎM “DPGL-C Edineţ” executarea lucrărilor de dezinfectare a spaţiilor publice ale oraşului Edineţ.
  2. Se pune în sarcina ÎM “DPGL-C Edineţ” executarea lucrărilor de înmormântare a persoanelor singuratice sau fără adăpost.
  3. Costurile lucrărilor executate conform p. 1 şi 2 din prezenta Hotărâre vor fi suportate de Primăria Municipiului Edineţ, în baza actelor de executare prezentate de către administraţiile întreprinderilor.
  4. yPrezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii, se publică pe pagina WEB a Primăriei Edineț și se aduce la cunoştinţa instituţiilor şi locuitorilor din mun. Edineţ.

Primarul municipiului Edineț,

Președinte al Comisiei                                          Constantin COJOCARI