ATENȚIE: Hotărârea Comisiei pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț din 4 mai 2021

În conformitate cu Hotărîrea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia pentru Situații Excepționale a Primăriei Municipiului Edineț   constată, precum  că procesul epidemiologic are în continuare tendinţe descrescătoare, în scopul reglementării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 pe teritoriul municipiului Edineț și satelor Alexăndreni și Gordineștii-Noi,   Comisia pentru Situații Excepționale a Primăriei Municipiului Edineț,

HOTĂRĂȘTE:

  1. Se recomandă desfăşurarea activităţilor ce ţin de organizarea întrunirilor cu caracter religios, în perioada paștelor blajinilor cu  respectarea următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:
    1. 1. Admiterea în interiorul cimitirului a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m.p. pentru fiecare persoană şi o distanţă fizică de siguranţă de minimum 2 metri între persoanele participante la activităţile religioase  Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor, iar la fiecare mormînt să fie prezenți nu mai mult de opt personae rude de gradele 1 (bunici, părinți nepoți).
    1. 2. Efectuarea triajului observaţional şi măsurarea temperaturii corpului la intrarea în cimitire a fiecărei persoane, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree) sau stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.
    1. 3. Purtarea obligatorie a măştii de protecţie pe toată durata aflării în interiorul cimitirului .

 2.  Administratorii instituțiilor extrașcolare vor activa în regim special, închis cu respectarea în timpul instruirii a distanței de 4 m.p.

3.Administratorii centrelor sportive, în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și colective vor asigura implementarea şi monitorizarea respectării următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

3.1 Dezinfectarea vestiarelor şi a echipamentelor sportive folosite în cadrul instruirii şi antrenamentelor la finalizarea fiecărui antrenament.

3.2 Se acceptă competițiile sportive de orice gen în aer liber cu prezența a 1/3 de spectatori din capacitatea edificiilor sportive (săli, stadioane)

 3.3 Efectuarea triajului observaţional şi măsurarea temperaturii corpului la intrarea în interiorul edificiulor sportive a fiecărei persoane, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor care prezintă simptome de infecţie  şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

 4. Pe teritoriul mun. Edineț se permit organizarea tîrgurilor doar cu participarea agenților economici locali.

 Președinte al comisiei                                         Constantin Cojocari

Secretarul comisiei                                              Dumitru Gladiniuc