ATENȚIE: Hotărârea Comisiei Pentru Situații Excepționale A Municipiului Edineț Din 6 mai 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, în baza prevederilor dispoziţiei nr. 15 din 08.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, având în vedere necesitatea asigurării populaţiei cu produse alimentare, Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț,

HOTĂRĂȘTE:

1.Pe perioada stгăii de urgență, începând cu 07 mai 2020, se permite comerțul cu produse alimentare  (carne și lactate)  de producție proprie, în baza înștiințării  emise de Primăria mun. Edineţ, în hala de carne și lactate amplasată str. Maxim Gorki, 3.

2. Comercianţii vor respecta distanţa de 2m unul faţă de altul, distanţa de 1,5m faţă de cumpărător, vor fi echipaţi cu măşti de protecţie, mănuşi şi dezinfectanţi, vor respecta toate normele de reducere a răspândirii infecției COVID-19.     

3. Se obligă administrația halei și comercianţii autorizaţi să menţină în ordine sanitară locul desfăşurării activităţii.

4.Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Edineț, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

5.Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii, se publică pe pagina WEB a Primăriei Edineț și se aduce la cunoştinţa instituţiilor şi locuitorilor din mun. Edineţ.

Primarul municipiului Edineț, Președinte al Comisiei              Constantin COJOCARI