Buletin informaţional al Primăriei oraşului Edineţ în perioada 14-22 iunie

Buletin informaţional săptămînal al activităţilor primăriei oraşului Edineţ în perioada 14- 22 iunie

1. Licitaţia cu strigare 20 iunie- primăria Edineţ, cabinetul primarului
Comisia de licitaţie: primarul, viceprimarul,inginerul cadastral.
2. Proiectul MIDL 14 iunie- Ialoveni Primar, viceprimar
3. Cupcini, 585 ani 19 iunie – Cupcini Primarul
4. a) Impozit funciar încasat de la persoane fizice – 1690 lei;
b) Impozitul pe bunurile imobiliare – 26.660 lei;
c) Impozit funciar cu altă destinaţie – 143 lei;
d) Impozit funciar pe cote – 10.256 lei;
e) Impozit pe bunurile imobiliare la persoane fizice – 410 lei. Perioada 14 – 22 iunie Perceptor fiscal
5. Raportul la statistică pe luna mai; REV 5 – luna mai pentru 200 persoane Luna mai Contabil
6. a) Răspuns la petiţii – 5;
b) Eliberarea certificatelor pentru urbanism – 2;
c) Eliberarea autorizaţiilor de construcţii – 1;
d) Perfectarea documentelor pentru petrecere COP şi publicarea anunţului în BAP.
Perioada 14 – 22 iunie Specialistul în construcţii
7. a) Analizarea veniturilor bugetului local reeşind din executarea bugetului pe anii precedenţi;
b) Elaborarea prognozei preliminare de resurse a bugetului local pe anul 2017. Perioada 14 – 22 iunie Contabilul
8. Lucrul cu contractele de arendă, prelungirea termenului de arendă: Jaloba Tatiana, Î.I. „A. Savca”, Savcenco Sf., Babii V. 13 iunie Juristul
9. Rezilierea contractelor: Onceanu V., Ivasiuc E. 14 iunie Juristul
10. Elaborarea dispoziţiilor privind autorizaţia de amplasare a circului în oraşul Edineţ. 16 iunie Juristul
11. Au fost eliberate – 140 certificate Perioada 14 – 22 iunie Anticamera primăriei
12. Au fost primite cereri – 22 Perioada 14 – 22 iunie Anticamera primăriei
13. Au fost primite cereri de la întreprinderi – 11 Perioada 14 – 22 iunie Anticamera primăriei
14. Răspuns la cereri – 8 Perioada 14 – 22 iunie Anticamera primăriei
15. Scrisori emise din primărie 15 Perioada 14 – 22 iunie Anticamera primăriei
16. Hramul satului Feteşti 19 iunie, satul Feteşti Primarul
17. Seminar CALM „Finanţele publice locale” 15 iunie, Chişinău Primarul
18. Depunerea a 8 proiecte Bunei Practici 15 iunie, Chişinău Primarul
19. Seminar IDIS „Viitorul”- Achiziţiile publice 18 iunie, Chişinău Primarul
20. Semnarea a 2 contracte cu FISM privind pavarea centrului oraşuluim şi iluminarea pietonală- 2 km (aproximativ 3 mln lei) 18 iunie, Chişinău Primarul
21. Trimiterea unui grup de 10 copii din Edineţ la Mare, Sulina România 20 iunie Primarul