Buletin informativ săptămînal al activităţilor primăriei oraşului Edineţ în perioada 28 iunie- 4 iulie

 

BULETIN INFORMATIV SĂPTĂMÎNAL AL ACTIVITĂŢILOR

PRIMĂRIEI ORAŞULUI EDINEŢ ÎN PERIOADA

28 IUNIE- 4 IULIE

Nr. Activitatea Data, locul Responsabil
1. Eliberarea deciziilor, adeverinţelor, autorizaţiilor şi alte tipuri de certificate – 55 Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Secretarul consiliului orăşenesc
2. Au fost audiate – 44 persoane Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Inginerul cadastral
3. Au fost examinate- 24 petiţii Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Inginerul cadastral
4. Au fost raportate anexe cu privire la deţinătorii de teren agricol – 4 Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Inginerul cadastral
5. Ajutoare primite de persoane bolnave, nevoiaşe – 39 Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Contabilitatea
6. Eliberate certificate – 223 Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Anticamera primăriei
7. Primite cereri persoane fizice şi juridice – 34 Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Anticamera primăriei
8. Scrisori emise din primărie 12 Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Anticamera primăriei
9.

Persoane deservite de taxi

social – 22

Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Şoferul primăriei
10. Stabilirea sporului pentru vechimea în muncă a muncitorilor din instituţiile subordonate primăriei. Primăria Edineţ, începînd cu 1 iunie Contabilitatea
11. Lucrul cu contractele de arendă privind achitarea plăţii de arendă „Ureccopului”, eliberarea autorizaţiilor Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Juristul
12. Lucrul la OTC Edineţ privind rezilierea contractului de arendă „Agrodandem” şi Onceanu V. Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Juristul
13. Depunerea recursului către Curtea Supremă de Justiţie privind cererea lichidatorului „Spaţii- verzi” Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie Juristul
14. Impozitul funciar pentru loturile de lîngă casă – 10.240 lei Primăria Edineţ, luna iunie Perceptor fiscal
15. Impozitul funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă ale GŢ – 95.127 lei Primăria Edineţ, luna iunie Perceptor fiscal
16. Impozitul funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia GŢ – 102. 326 lei Primăria Edineţ, luna iunie Perceptor fiscal
17. Petrecerea audierilor publice în satul Alexăndreni cu privire la instalarea unui bust Satul Alexăndreni Primarul
18. Dezvelirea a 2 busturi dedicate persoanelor deportate

Fîntîna Albă,

Parcova

Primarul
19. Meciul de fotbal Edineţ- Volodeni Edineţ Primarul
20. Petrecerea licitaţiei publice privind îndeplinirea lucrărilor în cadrul proiectului polonez la grădiniţa „Foişor”

Edineţ,

Grădiniţa 2 „Foişor”

Grupul de lucru al primăriei
21. Depunerea florilor la monumentul „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, comemorarea a 512 ani Edineţ Colectivul primăriei
22. Desfăşurarea primei activităţi „Mama, tata şi eu – o familie sănătoasă, prietenoasă” în cadrul proiectului „Primii paşi spre educaţie ” finanţat de programul polonez FGM Edineţ, grădiniţa „Foişor” Colectivul primăriei
23. Demararea lucrărilor în cadrul proiectului „Amenajarea centrului oraşului cu pavarea căilor pietonale de acces” Edineţ

Agenţia de implimentare şi primăria Edineţ

SRL „RONSANDCOM”