Buletin informativ săptămînal al primăriei oraşului Edineţ perioada 5 – 11 iulie

Nr. Activitatea Data, locul Responsabil
1. Eliberarea deciziilor, adeverinţelor, autorizaţii şi alte tipuri de certificate – 47

Primăria Edineţ,

5 iulie – 11 iulie

Secretarul consiliului orăşenesc
Au fost audiate – 34 persoane

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Inginerul cadastral
3. Au fost examinate- 7 petiţii

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Inginerul cadastral
4. Pregătirea actelor pentru Şedinţa Consiliului

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Inginerul cadastral
5.

a) Transferuri bancare;

b) Perfectarea rapoartelor simestriale;

c) Pregătirea setului pentru licitaţie publică;

d) Întroducerea plăţilor părinteşti în calculator;

e) Comandarea produselor alimentare zilnice pentru grădiniţe.

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Contabilitatea
6. Eliberate certificate – 146

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Anticamera primăriei
7. Primite cereri persoane fizice şi juridice – 24

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Anticamera primăriei
8. Scrisori emise din primărie – 20

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Anticamera primăriei
9. Eliberarea autorizaţiilor

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Juristul
10. Lucrul pe dosarul civil privind cererea SA „ Victoria”

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Juristul
11. Lucrul la oficiul cadastral privind rezilierea contractelor de arendă

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Juristul
12. Lucrul cu materialele parvenite la comisia administrativă de la Î.M. „Apă- Canal”

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Juristul
13. Adunarea cu FISM

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Primarul
14. Întîlnirea trilaterală a Consiliului Europei, CALM, Guvernul

Primăria Edineţ,

7 iulie

Primarul
15. Întîlnirea cu C.Rusanovschi (Oneşti, România) – Asociaţia Culturală „ ProBasarabia şi Bucovina”

Primăria Edineţ,

5 iulie -11 iulie

Primarul
16.

Proiectul MIDL

Sărbătoarea „ Ziua Diasporei”

Chişinău, 7 iulie Primarul
17. Semnarea Foii de parcurs: Guvernul R. Moldova şi Consiliul Europei. Asociaţia primarilor CALM cu participarea directă a primarului de Edineţ

Chişinău,

7 iulie

Primarul
18. Începerea pavării pieţii „ Ştefan cel Mare”

Oraşul Edineţ,

7 iulie

Primarul
19. Analiza actului de revizie

Edineţ,

8 iulie

Primarul
20. Sărbătoarea fotbalistică

Satul Lopatnic,

10 iulie

Primarul
21. Desfăşurarea activităţii cu nr.2 cu denumirea: „ Modul sănătos de viaţă – o generaţie sănătoasă pentru Moldova” în cadrul proiectului „ Primii paşi spre educaţie” finanţat de programul polonez FGM

Edineţ,

Grădiniţa „ Foişor”

7 iulie

Colectivul primăriei