Concurs Pentru Ocuparea Funcţiei Publice Vacante

Primăria municipiului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice specialist cu responsabilităţi în domeniul cadre, 0,5 unităţi, pentru perioadă determinată în cadrul Primăriei mun. Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:

– studii superioare administraţie publică, drept

– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
– posedarea obligatorie a limbii de stat
– flexibilitate în comunicare,
– abilităţi de lucru în echipă;
– cunoaşterea programelor Microsoft Office;
– punctualitate şi responsabilitate;
– experienţa în domeniu este binevenită;
Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
– formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009);
– original şi copia buletinului de identitate;
– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
– originalul şi copia carnetului de muncă;
– originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de pînă la 07 noiembrie 2018 inclusiv, la Primăria mun. Edineţ (biroul 3, mun. Edineţ, str. Octavian Cirimpei nr. 30).

Telefon de contact: (0246) 2-38-82.


BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist cu responsabilităţi în domeniul cadre în cadrul Primăriei mun. Edineţ

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.

2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008).
4. Codul muncii al Republicii Moldova

5. Programele Microsoft Office.