Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al Consiliului orăşenesc Edineţ

Consiliul orăşenesc Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al Consiliului orăşenesc Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:
– studii superioare în domeniu de drept sau de administraţie publică;
– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
– posedarea obligatorie a limbilor de stat şi rusă;
– flexibilitate în comunicare,
– abilităţi de lucru în echipă;
– cunoaşterea programelor Microsoft Office;
– abilităţi de a elabora acte normative;
– punctualitate şi responsabilitate;
– experienţă în domeniu administraţiei publice locale;
– posedarea unei din limbile străine se socoate ca un avantaj.

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
– formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009);
– original şi copia buletinului de identitate;
– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
– originalul şi copia carnetului de muncă;
– originalul cazierului judiciar.

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de pînă la 16 noiembrie 2015 inclusiv, la Primăria or. Edineţ (biroul 2, or. Edineţ, str. Octavian Cerempei, 30).
Telefon de contact: 
(0246) 2-38-82.


BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

pentru ocuparea funcţiei publice vacante – secretarul Consiliului orăşenesc Edineţ

 1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.
  2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
  3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008).
  4. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (nr. 317-XV din 18.07.2003).
  5. Legea privind descentralizarea administrativă (nr. 435-XVI din 28.12.2006).
  6. Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr. 523-XIV din 16.07.1999).
  7. Legea cu privire la petiţionare (nr. 190-XIII din 19.07.1994).
  8. Legea privind transparenţa în procesul decizional (nr. 239-XVI din 13.11.2008).