Consultare publică: Foaia de parcurs de promovare a dezvoltării economice locale în mun. Edineț pentru perioada anilor 2023 – 2025

Primăria Edineţ anunţă consultări publice şi solicită tuturor locuitorilor mun. Edineţ să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința Foii de parcurs comună de promovare a dezvoltării economice locale  în mun. Edineț pentru perioada anilor  2023 –  2025 ca Anexă la Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a mun. Edineț pentru perioada anilor 2021-2025, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon/Fax: 024622930;  024622830.

Email: contact@primariaedinet.md; primaria.edinet.contact@gmail.com

RoadMap_Edinet_anii-23_25_cu-comunicare