Consultări publice: PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ AL MUNICIPIULUI EDINEŢ

PMUD-Edinet_draft-final-PMUD_actualizare-predare-5.05.2022

Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Edineţ este în proces de elaborare în cadrul Proiectului „Edineţ-oraş cu perspectivă de viitor”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe durabile 2020 și este implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia, România și Smart City Council, SUA.