Convocarea repetat a şedinţei nr. 4/2021 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 125 din 11.06.2021, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 18 iunie 2021, ora 8:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
 2. Cu privire la crearea Unităţii de Implementare a Programului naţional de dezvoltare a oraşelor – poli de creştere în cadrul Primăriei mun. Edineţ.
 3. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2021.
 4. Cu privire la casarea unor mijloace fixe şi/sau bunuri materiale.
 5. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
 6. Cu privire la organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru vânzarea-cumpărarea şi/sau arenda bunurilor primăriei.
 7. Cu privire la curăţarea fitosanitară a Grădinii Publice „Vasile Alecsandri” şi a spaţiilor verzi de pe str. Independenţei.
 8. Cu privire la defrişarea arborilor de pe str. Independenţei nr. 71, str. Independenţei nr. 177.
 9. Cu privire la defrişarea arborilor de pe str. Mărţişor nr. 12, str. Igor Vieru nr. 8, str. Florar nr. 101.
 10. Cu privire la defrişarea arborilor de pe str. Ştefan Vodă nr. 5, str. Ştefan Vodă nr. 8.
 11. Cu privire la cererea consilierului municipal Valerian Ciobanu.
 12. Cu privire la examinarea cererii prealabile a Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică.
 13. Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ din 8 octombrie 2019, dosar nr. 3-4/19.
 14. Cu privire la aprobarea statelor de personal a ÎM “Apa-Canal” pentru anul 2021.
 15. Cu privire la aprobarea planului de achiziţii al ÎM „Apa-Canal” pentru anul 2021.
 16. Cu privire la aprobarea planului de investiţii al ÎM „Apa-Canal” pentru anul 2021.
 17. Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM „Apa-Canal”.
 18. Cu privire la stabilirea condiţiilor de locaţiune a Staţiei de captare şi pompare nr. 1 pentru ÎM „Apa-Canal” Edineţ.
 19. Cu privire la reorganizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în vederea realizării politicii naţionale de dezvoltare a sectorului.
 20. Cu privire la examinarea raportului Consiliului de administrare a ÎM “DPGL-C Edineţ” privind lucrările neautorizate efectuate în Grădina Publică “Vasile Alecsandri”.
 21. Cu privire la salarizarea membrilor Consiliului de administraţie a Întreprinderilor Municipale.
 22. Cu privire la amenajarea bazinului acvatic din Grădina Publică “Vasile Alecsandri”.
 23. Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 5/1 din 2 iulie 2020.
 24. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 11/6 din 17 decembrie 2020.