Convocarea Şedinţei ad-hoc A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 107 din 14.07.2020, se convoacă şedinţa ad-hoc a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 15 iulie 2020, ora 8:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la selectarea unei străzi pentru reparaţie în cadrul Programului de reparaţie periodică/intreţinere a drumurilor publice naţionale, locale, comunale şi a străzilor.

(Raportor – Constantin Cojocari)