Convocarea Şedinţei Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 74 din 27.05.2020, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 5 iunie 2020, ora 13:00 în sala Palatului de cultură Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna Deciziile consiliului în situaţia de imposibilitate a preşedintelui şedinţei de a semna Deciziile.

1.Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2020 în lectura a doua.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

2. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului pentru anul 2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

4. Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

5. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2020.

(Raportori – Lilia Strîmbanu, Rodelia Vasilcov)

6. Cu privire la transmiterea în comodat a investiţiei din cadrul Proiectului “Edineţ – pol de creştere economică în regiunea de nord a Republicii Moldova”.

(Raportor – Constantin Cojocari)

7. Cu privire la participarea mun. Edineţ la crearea Reţelei Naţionale de Revitalizare Urbană în Republica Moldova.

(Raportor – Marina Vorbaneţ)

8. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – D. Gladiniuc, T. Sîngereanu, V. Caraulan)

9. Cu privire la modificarea unor Decizii.

(Raportor – Vadim Caraulan)

10. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

11. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare şi planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

12. Cu privire la aprobarea şi distribuirea profitului net pentru anul 2020 al ÎM „Apă-Canal” Edineţ.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

13. Cu privire la iniţierea procedurii de proiectare a staţiei de tratare a apei.

(Raportor – Vitalie Sorocan, Constantin Cojocari)

14. Cu privire la raportul financiar anual al ÎM „Apă-Canal” Edineţ pentru anul 2019.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

15. Cu privire la examinarea prescripţiei privind rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la ÎM “DPGL-C Edineţ” pentru perioada de activitate 01.11.2018-31.12.2019.

(Raportor – Constantin Cojocari)