Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei de constituire a Consiliului municipal Edineţ

În conformitate cu art. 13 al Legii Republicii Moldova nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Primăria municipiului Edineţ Vă comunică faptul că se convoacă şedinţa de constituire a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 27 noiembrie 2023, ora 15.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ.

Pe ordinea de zi sunt incluse chestiunile referitoare la:

1. Cu privire la aducerea la cunoștință de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripție a hotărârii privind atribuirea mandatelor de consilier şi primar.

2. Cu privire la iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor.

c) Cu privire la iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.