Convocarea Şedinţei Extraordinare Nr. 8 A Consiliului Orăşenesc Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 120

              din 20 mai 2016                                                                         oraşul Edineţ

                                                     

  “Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

 

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N :

A convoca şedinţa extraordinară nr. 9 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 23 mai 2016, ora 8:20, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la implicarea în proiectul depus de Primăria or. Edineţ ,,Primii Paşi spre Educaţie”  în cadrul apelului de propuneri de proiecte FGM 2016, recomandat spre finanţare de către Comisia de Selectare FGM 2016.

(Raportor- Rodelia Vasilcov)

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

Primarul oraşului Edineţ                                          Constantin COJOCARI