Convocarea Şedinţei extraordinare Nr. 8 A Consiliului Orăşenesc Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 101

din 21 aprilie 2016                                                                         oraşul Edineţ                                                

  “Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

 D I S P U N : 

A convoca şedinţa extraordinară nr. 8 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 27 aprilie 2016, ora 16-00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la modificarea categoriei destinaţiei terenurilor agricole (grădini) cu numerele cadastrale 4101225169 şi 4101225170, cu trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale.

(Raportor- Vadim Caraulan)

    

 Primarul oraşului Edineţ , Constantin COJOCARI