Convocarea Şedinţei Nr. 1/2020 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

În baza solicitării unui grup de consilieri din 18.02.2020, se convoacă şedinţa a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 25 februarie 2020, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)
 2. Cu privire la aprobarea statelor de personal şi schemei de încadrare a Întreprinderilor Municipale:
 • ÎM “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”;
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ.
 1. Cu privire la modificarea componenţei Consiliului de administraţie a Întreprinderilor Municipale:
 • ÎM “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”;
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ;
 • ÎM “Apă-Canal” Edineţ
 1. Cu privire la transmiterea clădirii cinematografului din or. Edineţ, nr. cadastral 4101208.217.01, din proprietatea public a Municipiului Edineţ în proprietatea publică a raionului Edineţ.
 2. Cu privire la terenurile aferente clădirilor proprietate a Consiliului rational Edineţ, de pe adresa Şoseaua Bucovina nr. 1 (c.c. 4101202016) şi str. Independenţei nr. 33 (c.c. 4101208214).
 3. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Edineţ nr. 18/7-1 din 24.05.2017.
 4. Cu privire la acordarea împuternicirilor juristului, pentru apărarea intereselor Consiliului municipal Edineţ în instanţa de judecată.
 5. Cu privire la transmiterea reţelelor de iluminare stradală a Municipiului Edineţ ÎM “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”.
 6. Cu privire la formarea comisiilor pentru examinarea respectării legislaţiei:
 • Comisia pentru examinarea circumstanţelor producerii accidentului rutier, în care a fost deterioratautoturismul de serviciu al primarului mun. Edineţ;
 • Comisia pentru examinarea respectării legislaţiei referitor la funcţionarea spălătoriei-auto de pe teritoriul băii orăşeneşti, str. Independenţei nr. 75;
 • Comisia cu privire la respectarea legislaţiei fiscal la achitarea taxelor locale de către agenţii economici gestionari a dispozitivelor cu reclame pentru anul 2019.