Convocarea şedinţei nr. 1/2021 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Şedinţă amânată pentru data de 19 februarie 2021, ora 14:00, cu aceeaşi ordine de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 16 din 04.01.2021, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 15 februarie 2021, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcţionarea Consiliului municipal Edineţ.
 3. Cu privire la aprobarea cofinanţării în cadrul proiectului “Edineţ – oraş cu perspectivă de viitor”.
 4. Cu privire la iniţierea proiectării/construcţiei blocului administrativ al ÎM „Apa-Canal” Edineţ şi a unei anexe la sediul Primăriei.
 5. Cu privire la stabilirea locului pentru edificarea bustului regelui Decebal.
 6. Cu privire la aprobarea listei prioritare a străzilor care necesită a fi reparate în anul 2021.
 7. Cu privire la examinarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 74 din 23 decembrie 2020.
 8. Cu privire la examinarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 75 din 23 decembrie 2020.
 9. Cu privire la examinarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 79 din 24 decembrie 2020.
 10. Cu privire la executarea bugetului municipal pentru anul 2020.
 11. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2021.
 12. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului pentru anul 2021.
 13. Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2021.
 14. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2021.
 15. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT6/06 din 03 februarie 2020.
 16. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare.
 17. Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ din 8 octombrie 2019, dosar nr. 3-4/19.
 18. Cu privire la abrogarea şi/sau modificarea unor Decizii.
 19. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
 20. Cu privire la raportul de activitate al ÎM “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ” pentru anul 2020.
 21. Cu privire la raportul de activitate al ÎM “Apa-Canal” pentru anul 2020.
 22. Cu privire la raportul de activitate al ÎM “Termoficare-Edineţ” pentru anul 2020.
 23. Cu privire la raportul de activitate al ÎM “Piaţa orăşenească” pentru anul 2020.
 24. Cu privire la raportul de activitate al ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ” pentru anul 2020.
 25. Cu privire la lichidarea deficienţelor în organizarea activităţii Întreprinderilor Municipale menţionate în actele de revizie economico-financiare.
 26. Cu privire la aprobarea statelor de personal a ÎM “Termoficare-Edineţ” pentru anul 2021.
 27. Cu privire la examinarea cererii de demisie a administratorului-interimar a ÎM „Termoficare-Edineţ” d-nei Maria Michitiuc.
 28. Cu privire la aprobarea statelor de personal a ÎM “Apa-Canal” pentru anul 2021.
 29. Cu privire la aprobarea planului de achiziţii al ÎM „Apa-Canal” pentru anul 2021.
 30. Cu privire la aprobarea planului de investiţii al ÎM „Apa-Canal” pentru anul 2021.
 31. Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM „Apa-Canal”.
 32. Cu privire la stabilirea condiţiilor de locaţiune a Staţiei de captare şi pompare nr. 1 pentru ÎM „Apa-Canal” Edineţ.