Convocarea Şedinţei Nr. 10/2019 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 302 din 27.11.2019, în baza demersului unui grup de consilieri din 26.11.2019, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 3 decembrie 2019, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna Deciziile consiliului în situaţia de imposibilitate a preşedintelui şedinţei de a semna Deciziile.
 2. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderilor Municipale:
 • ÎM “Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”
 • ÎM “Apă-Canal” Edineţ
 1. Cu privire la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderilor Municipale:
 • ÎM “Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”
 • ÎM “Apă-Canal” Edineţ
 1. Cu privire la aprobarea Regulamentelor Consiliilor de administraţie a Întreprinderilor Municipale:
 • ÎM “Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”
 • ÎM “Apă-Canal” Edineţ
 1. Cu privire la aprobarea Regulamentelor Comisiilor de cenzori a Întreprinderilor Municipale:
 • ÎM “Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”
 • ÎM “Apă-Canal” Edineţ
 1. Cu privire la aprobarea Contractelor individuale de muncă a administratorilor:
 • ÎM “Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”
 • ÎM “Apă-Canal” Edineţ
 1. Cu privire la aprobarea componenţei Consiliilor de administraţie a Întreprinderilor Municipale:
 • ÎM “Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”
 • ÎM “Apă-Canal” Edineţ
 1. Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de cenzori a Întreprinderilor Municipale:
 • ÎM “Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”
 • ÎM “Apă-Canal” Edineţ
 1. Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderilor Municipale:
 • ÎM “Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”
 • ÎM “Apă-Canal” Edineţ
 1. Cu privire la desemnarea administratorului Întreprinderilor Municipale:
 • ÎM “Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”
 • ÎM “Apă-Canal” Edineţ
 1. Cu privire la cererea prealabilă din 18.11.2019.