Convocarea Şedinţei Nr. 10/2020 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 161 din 18.09.2020, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 25 septembrie 2020, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  • Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de votdeliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare Edineţ nr. 1-8.

(Raportor – Mircea Morari)

  • Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – D. Gladiniuc, T. Sîngereanu, V. Caraulan)

  • Cu privire la examinarea notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/28 din 21 iulie 2020.

(Raportor – Mircea Morari)

  • Cu privire la modificarea unor Decizii.

(Raportor – Mircea Morari)

  • Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului pentru anul 2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

  • Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

  • Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2020.

(Raportori – Lilia Strîmbanu, Rodelia Vasilcov)

  • Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare şi planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  • Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)