Convocarea Şedinţei Nr. 10 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 48

din 08 iunie 2018

  “Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa extraordinară nr. 10 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 15 iunie 2018, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la executarea titlului executoriu şi încheerii executorului judecătoresc în privinţa viceprimarului Vasile Istratii.

(Raportori – Rodelia Vasilcov, Dumitru Gladiniuc)

  1. Cu privire la audierea rapoartelor de activitate pentru a. 2017 a Întreprinderilor Municipale.

(Raportori – V. Sorocan, V. Cosovan, A. Gudumac, I Beşleaga, M. Cecan)

  1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2018.

(Raportori – Lilia Tcaci, Lilia Strîmbanu)

  1. Cu privire la modificarea statutului Asociaţiei Obşteşti “Demos”.

(Raportor – Mircea Morari)

  1. Cu privire la abrogarea, modificarea şi/sau completarea unor decizii.

(Raportori – Dumitru Gladiniuc)

  1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – T. Sîngereanu, V. Caraulan, D. Gladiniuc, M. Morari)

  1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la instituirea comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la aprobarea unor regulamente.

(Raportori – Rodelia Vasilcov, Dumitru Gladiniuc)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Rodelia VASILCOV, Primarul interimar al Municipiului Edineţ

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Joi 14.06.2018, ora 10.00 – Comisiile juridică şi  financiară
Joi 14.06.2018, ora 14.00 – Comisia funciară