Convocarea Şedinţei Nr. 10 A Consiliului Orăşenesc Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 157

din 12 iulie 2016                                                                         oraşul Edineţ                                                

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 10 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 19 iulie 2016, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Primăria oraşului Edineţ.

(Raportori – Constantin Cojocari, Lilia Strîmbanu)

2. Cu privire la modificarea deciziei bugetare anuale pe anul 2016.

(Raportor – Ala Nistor)

3. Cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2016.

(Raportor – Ala Nistor)

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei oraşului Edineţ pe anul 2016.

(Raportori – Ala Nistor, Rodelia Vasilcov)

5. Cu privire la alocarea surselor financiare din alocaţiile bugetare planificate în bugetul anului 2016.

(Raportor – Ala Nistor)

6. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii.

(Raportor – Ala Nistor)

7. Cu privire la formarea comisiei de recepţie a lucrărilor pentru care au fost alocate surse financiare din bugetul primăriei.

(Raportor – Ala Nistor)

8. Cu privire la modificarea statelor de personal a ÎM “DPGL-C Edineţ”.

(Raportor – Ala Nistor)

9. Cu privire la casarea şi transmiterea unor mijloace fixe.

(Raportor – Lilia Strîmbanu, Tudor Sîngereanu)

10. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cele prealabile.

(Raportori – A. Nistor, V. Istratii, V. Caraulan, M. Morari, T. Sîngereanu, D. Gladiniuc)

11. Cu privire la examinarea notificărilor şi sesizărilor.

(Raportori – V. Istratii, D. Gladiniuc)

12. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

13. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

14. Cu privire la eliberarea titlurilor de autentificare a drepturilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

15.Cu privire la selectarea terenului pentru amplasarea Staţiei de Transfer a deşeurilor menajere solide.

(Raportor – Constantin Cojocari)

16.Cu privire la vizita de pateneriat a delegaţiei din oraşul Edineţ în oraşul Rezecne (Letonia).

(Raportor – Constantin Cojocari)

17. Cu privire la ridicarea înainte de termen a unui mandat de consilier.

(Raportor – Mircea Morari)

18. Cu privire la aprobarea participării Primăriei oraşului Edineţ la implementarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieţii regionale EN-Gros şi a spaţiilor destinate activităţilor non-agricole” în raionul Rîşcani.

(Raportor – Mircea Morari)

19. Cu privire la aprobarea participării Primăriei oraşului Edineţ la implementarea proiectului “Amenajarea parcării auto şi reabilitarea drumului de acces la Mănăstirea cu hramul „Naşterea Domnului” din s. Zăbriceni”.

(Raportor – Mircea Morari)

20. Cu privire la acordarea gradului de calificare a funcţionarului public.

(Raportor – Mircea Morari)

21. Cu privire la implicarea Primăriei oraşului Edineţ în cadrul proiectelor „Reparaţia reţelelor de alinmentare cu apă a oraşelor Edineţ şi Cupcini” şi „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în cadrul Parcului Industrial Edineţ”, finanţate din FNDR.

(Raportor – Rodelia Vasilcov, Vitalie Sorocan)

22. Cu privire la raportul ÎM „Piaţa orăşenească” din oraşul Edineţ.

(Raportor – Andrei Gudumac)

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

 

 

 

Primarul oraşului Edineţ, Constantin COJOCARI