Convocarea Şedinţei Nr. 11/2019 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 304 din 09.12.2019, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 14 decembrie 2019, ora 8:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire aprobarea Proiectului “CBC HERITAGE T.E.A.M. – Together Everyone Achieves More” (“Echipa transfrontalieră pentru patrimoniu – Împreună realizăm mai mult!”), 2SOFT/2.1./68 și a cheltuielilor legate de acest proiect.
 2. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2019.
 3. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului pentru anul 2019.
 4. Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2019.
 5. Cu privire la aprobarea aprobarea taxelor locale pentru anul bugetar 2020.
 6. Cu privire la aprobarea cotelor fixe ale impozitului funciar şi imobiliar, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2020.
 7. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2020 în lectura întâi.
 8. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, desfiinţare, schimbare a destinaţiei pentru anul 2020.
 9. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2020 în lectura a doua.
 10. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice din aria Municipiului Edineţ.
 11. Cu privire la formarea comisiei administrative.
 12. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
 13. Cu privire la instituirea comisiei pentru prebleme sociale şi minori.
 14. Cu privire la modificarea unor Decizii.
 15. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.
 16. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare şi planurilor cadastrale.
 17. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
 18. Cu privire la alegerea viceprimarului municipiului Edineţ.
 19. Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru selectarea directorului Grădiniţei-creşe din s. Alexăndreni.