Convocarea Şedinţei Nr. 11/2020 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Şedinţă amânată, la solicitarea unui grup de consilieri în legătură cu necesitatea studierii suplimentare a materialelor incluse pe ordinea de zi, pentru data de 17 decembrie 2020, ora 14:00.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 190 din 08.12.2020, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 14 decembrie 2020, ora 12:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 • Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – T. Sîngereanu, V. Caraulan)

 • Cu privire la iniţierea proiectării Complexului Multifuncţional Sportiv din mun. Edineţ.

(Raportor –Rodelia Vasilcov)

 • Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului pentru anul 2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 • Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 • Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2020.

(Raportori – Lilia Strîmbanu, Rodelia Vasilcov)

 • Cu privire la aprobarea aprobarea taxelor locale pentru anul bugetar 2021.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 • Cu privire la aprobarea cotelor fixe ale impozitului funciar şi imobiliar, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2021.

(Raportor – Artur Gheţu)

 • Cu privire la aprobarea proiectului bugetului mun. Edineţ pentru a. 2021-2023.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 • Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2021 în lectura întâi.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 • Cu privire la stabilirea plăţilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, desfiinţare, schimbare a destinaţiei pentru anul 2021.

(Raportor – Tudor Sîngereanu)

 • Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2021 în lectura a doua.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 • Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare şi planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 • Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 • Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor bunuri.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 • Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare socio-economică a mun. Edineț pentru perioada anilor 2020-2025.

(Raportor – Marina Vorbaneţ)

 • Cu privire la modificarea şi/sau completarea unor Decizii.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 • Cu privire la organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru vânzarea-cumpărarea şi/sau arenda bunurilor primăriei.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 • Cu privire la examinarea prescripţiilor privind rezultatele inspectării financiare efectuate la Întreprinderile Municipale.

(Raportor –Mircea Morari)

 • Cu privire la permisiunea de a reproduce stema municipiului Edineţ pe marca poştală din seria „Steme ale localităţilor din Republica Moldova”.

(Raportor –Mircea Morari)