Convocarea Şedinţei Nr. 11 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 120

din 21 august 2018

  “Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa extraordinară nr. 11 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 25 august 2018, ora 900 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Primăriei municipiului Edineţ pe anul 2018.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

  1. Cu privire la examinarea situaţiei pieţii agroalimentare din mun. Edineţ.

(Raportor – Constantin Cojocari, Igor Nepeivoda)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta Dispoziţie.

 

Primarul Municipiului Edineţ, Constantin COJOCARI

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Miercuri 21.08.2018, ora 12.00 – Comisiile juridică,  financiară şi funciară