Convocarea Şedinţei Nr. 11 A Consiliului Orăşenesc Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 206

              din 14 septembrie 2016                                                                 oraşul Edineţ

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

 

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 11 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 21 septembrie 2016, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la constituirea secţiilor de votare în aria Primăriei Edineţ.

(Raportor – Mircea Morari)

2. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare Edineţ nr. 1-8.

(Raportor – Mircea Morari)

3. Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii.

(Raportor – Mircea Morari)

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei oraşului Edineţ pe anul 2016.

(Raportori – Ala Nistor, Rodelia Vasilcov)

5. Cu privire la redistribuirea alocaţiilor planificate în bugetul anului 2016.

(Raportor – Ala Nistor)

6. Cu privire la îndemnizaţia pentru funcţiile didactice de conducere din grădiniţe, instituţii extraşcolare şi şcoala sportivă.

(Raportor – Ala Nistor)

7. Cu privire la premierea aleşilor locali.

(Raportor – Ala Nistor)

8. Cu privire la implicarea în priectul „Prin intermediul unui transport durabil către un mediu curat”, finanţat de FEE în Programul de cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic, Programul de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

9. Cu privire la delegarea peste hotarele Republicii Moldova a funcţionarilor primăriei şi a aleşilor locali.

(Raportor – Marina Vorbaneţ)

10. Cu privire la casarea şi transmiterea unor mijloace fixe.

(Raportori – Tudor Sîngereanu, Lilia Strîmbanu)

11. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cele prealabile.

(Raportor –D. Gladiniuc)

12. Cu privire la examinarea notificărilor şi sesizărilor.

(Raportori – Mircea Morari, D. Gladiniuc)

13. Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Ion Sitari”.

(Raportor – Mircea Morari)

14. Cu privire la accesarea unui credit de către ÎM “DPGL-C Edineţ”.

(Raportor – Valeriu Cosovan)

15. Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Optimizarea cheltuielilor de întreţinere a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Edineţ şi oraşul Cupcini”.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

Primarul oraşului Edineţ                                          Constantin COJOCARI