Convocarea şedinţei nr. 12/2020 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

În baza solicitării unui grup de consilieri din 24.12.2020, se convoacă şedinţa a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 31 decembrie 2020, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)
  2. Cu privire la transmiterea reţelelor de iluminare stradală a municipiului Edineţ Întreprinderii Municipale „Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ” (Raportor – Nistor Diana)
  1. Cu privire la formarea grupului de lucru pentru achiziţiile publice pentru a. 2021. (Raportor – Bordeniuc Roman)