Convocarea Şedinţei Nr. 12 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 165

din 05 octombrie 2018               

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa ordinară nr. 12 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 18 octombrie 2018, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

 1. Cu privire la executarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pe 9 luni ale anului 2018.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la aprobarea proiectului de buget al Primăriei mun. Edineţ pentru anii 2019-2021.

(Raportori – Lilia Tcaci, Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2019.

(Raportori – Lilia Tcaci, Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul bugetar 2019.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la cotele fixe ale impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2019.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Primăriei municipiului Edineţ pe anul 2018.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2018.

(Raportori – Lilia Tcaci, Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la casarea şi transmiterea unor mijloace fixe.

(Raportori – Tudor Sîngereanu, Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la ridicarea înainte de termen a unui mandat de consilier.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – T. Sîngereanu, V. Caraulan, D. Gladiniuc)

 1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la examinarea cererilor prealabile.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de înfrățire între Municipiul Piatra Neamţ, din județul Neamţ, România și Municipiul Edineţ, din raionul Edineţ, Republica Moldova.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la acordarea gradului de calificare a funcţionarului public

(Raportor – Marina Vorbaneţ)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

Primarul Municipiului Edineţ, Constantin COJOCARI

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Luni 15.10.2018, ora 14.00 – Comisiile  funciară

Marţi 16.10.2018, ora 14.00 – Comisiile  financiară

Miercuri 17.10.2018, ora 14.00 – Comisiile juridică