Convocarea Şedinţei Nr. 12 A Consiliului Orăşenesc Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 280

              din 03 noiembrie 2016                                                                 oraşul Edineţ

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 12 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 10 noembrie 2016, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Municipiul Oneşti, din județul Bacău, România și Oraşul Edineţ, din raionul Edineţ, Republica Moldova.

(Raportor – Mircea Morari)

2. Cu privire la corelarea bugetului oraşului Edineţ pentru anul 2016.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

3. Cu privire la executarea bugetului or. Edineţ pe 9 luni ale anului 2016.

(Raportor – L. Strîmbanu)

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei oraşului Edineţ pe anul 2016.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

5. Cu privire la acordarea ajutorului material din alocaţiile prevăzute în bugetul anului 2016.

(Raportor – L. Strîmbanu)

6. Cu privire la redistribuirea alocaţiilor planificate în bugetul anului 2016.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

7. Cu privire la modificarea şi completare a Deciziei bugetare anuale.

(Raportor – L. Strîmbanu)

8. Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului pentru anul 2017.

(Raportor – L. Strîmbanu)

9. Cu privire la taxele locale pentru anul 2017.

(Raportor – L. Strîmbanu)

10. Cu privire la cotele fixe ale impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2017.

(Raportor – L. Strîmbanu)

11. Cu privire la aprobarea listelor de inventariere a patrimoniului şi a mijloacelor fixe ale Întreprinderilor Municipale.

(Raportor – L. Strîmbanu)

12. Cu privire la casarea şi transmiterea unor mijloace fixe.

(Raportori – Tudor Sîngereanu, Lilia Strîmbanu)

13. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cele prealabile.

(Raportori –D. Gladiniuc, V. Caraulan, T. Sîngereanu, M. Morari)

14. Cu privire la arenda şi vânzarea-cumpărarea unor terenuri.

(Raportor – D. Gladiniuc)

15. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

16. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

17. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Primarul oraşului Edineţ,  Constantin COJOCARI

Descarcă ordinea de zi.