Convocarea Şedinţei Nr. 13/2019 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 307 din 23.12.2019, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 30 decembrie 2019, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2020 în lectura a doua.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

  1. Cu privire la aprobarea actului de predare-primire a documentaţiei de proiect privind îmbunătăţirea sistemului de aprovizionare cu apă în or. Edineţ.

(Raportor – Mircea Morari)