Convocarea Şedinţei Nr. 13 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 186

din 02 noiembrie 2018

  “Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa extraordinară nr. 13 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 16 noiembrie 2018, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la ridicarea înainte de termen a unui mandat de consilier.

(Raportor – Mircea Morari)

  1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – T. Sîngereanu, V. Caraulan, D. Gladiniuc)

  1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la examinarea cererilor prealabile.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

  1. Cu privire la aprobarea Acordului înfrățire între Municipiul Piatra Neamţ, din județul Neamţ, România și Municipiul Edineţ, din raionul Edineţ, Republica Moldova.

(Raportor – Mircea Morari)

  1. Cu privire la acordarea gradului de calificare a funcţionarului public

(Raportor – Marina Vorbaneţ)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

Constantin COJOCARI, Primarul Municipiului Edineţ   

 

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Luni 12.11.2018, ora 14.00 – Comisia  juridică

Marţi 13.11.2018, ora 14.00 – Comisia  funciară