Convocarea Şedinţei Nr. 13 A Consiliului Orăşenesc Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 317

              din 07 decembrie 2016                                                                 oraşul Edineţ

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 13 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 14 decembrie 2016, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei oraşului Edineţ pentru anul 2017 în lectura a doua.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei oraşului Edineţ pe anul 2016.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

3. Cu privire la casarea şi transmiterea unor mijloace fixe.

(Raportori – Lilia Strîmbanu, Tudor Sîngereanu)

4. Cu privire la corelarea bugetului pentru anul 2016

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

5. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cele prealabile.

(Raportori – Mircea Morari, Vadim Caraulan, Tudor Sîngereanu)

6. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

7. Cu privire la la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

8. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

9. Cu privire la arenda şi vânzarea-cumpărarea unor terenuri.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

10. Cu privire la adresarea ADR Nord privind modificarea terenului pentru amplasarea Stației de Transfer a deșeurilor menajere solide.

(Raportor – Vasile Istratii)

11. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în aria Primăriei Edineţ.

(Raportor – Vasile Istratii)

12. Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a câinilor, pisicilor şi altor animale.

(Raportor – Vasile Istratii)

13. Cu privire la reorganizarea ÎM “Piaţa orăşenească” şi ÎM “Termoficare-Edineţ”.

(Raportor – Vasile Istratii)

14. Cu privire la aprobarea statelor de personal a Întreprinderilor Municipale.

(Raportori – V. Cosovan, V. Sorocan, A. Gudumac, I. Beşleagă, M. Cecan)

15. Cu privire la aprobarea planului de activitate a ÎM “Apă-Canal” Edineţ pentru anul 2017.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Primarul oraşului Edineţ,  Constantin COJOCARI

Descarcă ordinea de zi.