Convocarea Şedinţei Nr. 2/2020 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

În baza solicitării unui grup de consilieri din 02.03.2020, se convoacă şedinţa a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 6 martie 2020, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

2. Cu privire la aprobarea statelor de personal şi schemei de încadrare a Întreprinderilor Municipale:

  • ÎM “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”;
  • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ.

3. Cu privire la modificarea componenţei Consiliului de administraţie a Întreprinderilor Municipale:

  • ÎM “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”;
  • ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ;
  • ÎM “Apă-Canal” Edineţ

4. Cu privire la transmiterea clădirii cinematografului din or. Edineţ, nr. cadastral 4101208.217.01, din proprietatea public a Municipiului Edineţ în proprietatea publică a raionului Edineţ.

5. Cu privire la terenurile aferente clădirilor proprietate a Consiliului rational Edineţ, de pe adresa Şoseaua Bucovina nr. 1 (c.c. 4101202016) şi str. Independenţei nr. 33 (c.c. 4101208214).

6. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Edineţ nr. 18/7-1 din 24.05.2017.

7. Cu privire la acordarea împuternicirilor juristului, pentru apărarea intereselor Consiliului municipal Edineţ în instanţa de judecată.

8. Cu privire la transmiterea reţelelor de iluminare stradală a Municipiului Edineţ ÎM “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”.

9. Cu privire la formarea comisiilor pentru examinarea respectării legislaţiei:

  • Comisia pentru examinarea modului de folosinţă a automobilelor aflate la balanţa Primăriei;
  • Comisia pentru examinarea respectării actelor legislative şi normative referitor la gestionarea clădirilor/construcţiilor amplasate pe terenul propritate publică de pe adresa str. Independenţei nr. 75 (Baia orăşenească);
  • Comisia cu privire la examinarea respectării actelor legislative şi normative referitor la amplasarea dispozitivelor pentru reclamă exterioară, achitarea taxelor locale de către agenţi economici gestionari a dispozitivelor cu reclame pentru anul 2019.