Convocarea Şedinţei Nr. 2/2020 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 39 din 26.02.2020, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 02 martie 2020, ora 15:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2020 în lectura a doua.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)