Convocarea şedinţei nr. 2/2021 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Şedinţă amânată pentru data de 25 februarie 2021, ora 10:00, cu aceeaşi ordine de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 24 din 22.02.2021, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 25 februarie 2021, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la implementarea proiectului “Edineţ – oraş cu perspectivă de viitor”.
 2. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2021.
 3. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT6/06 din 03 februarie 2020.
 4. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT6/07 din 04 februarie 2020.
 5. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare.
 6. Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ din 8 octombrie 2019, dosar nr. 3-4/19.
 7. Cu privire la abrogarea şi/sau modificarea unor Decizii.
 8. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
 9. Cu privire curăţarea fitosanitară a Grădinii Publice „Vasile Alecsandri” şi a spaţiilor verzi de pe str. Independenţei.
 10. Cu privire la raportul de activitate al ÎM “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ” pentru anul 2020.
 11. Cu privire la raportul de activitate al ÎM “Apa-Canal” pentru anul 2020.
 12. Cu privire la raportul de activitate al ÎM “Termoficare-Edineţ” pentru anul 2020.
 13. Cu privire la raportul de activitate al ÎM “Piaţa orăşenească” pentru anul 2020.
 14. Cu privire la raportul de activitate al ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ” pentru anul 2020.
 15. Cu privire la lichidarea deficienţelor în organizarea activităţii Întreprinderilor Municipale menţionate în actele de revizie economico-financiare.
 16. Cu privire la aprobarea statelor de personal a ÎM “Apa-Canal” pentru anul 2021.
 17. Cu privire la aprobarea planului de achiziţii al ÎM „Apa-Canal” pentru anul 2021.
 18. Cu privire la aprobarea planului de investiţii al ÎM „Apa-Canal” pentru anul 2021.
 19. Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM „Apa-Canal”.
 20. Cu privire la stabilirea condiţiilor de locaţiune a Staţiei de captare şi pompare nr. 1 pentru ÎM „Apa-Canal” Edineţ.