Convocarea şedinţei nr. 2/2022 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 23 din 04.03.202, se convoacă şedinţa extraordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 7 martie 2022, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului Primăriei municipiului Edineț pentru anul 2022.
  2. Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2022.
  3. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2022.