Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 2/2023 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

NOTĂ: Se modifică data desfăşurării şedinţei de la 3 mai la 10 mai

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 74 din 18.04.2023, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 3 mai 2023, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
(Raportori – Tudor Sîngereanu, Vadim Caraulan)
2) Cu privire la defrişarea unor arbori pe str. Independenţei nr. 11.
(Raportor – Tudor Sîngereanu)
3) Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2023.
(Raportor – Snejana Moşneaga)
4) Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2023.
(Raportor – Snejana Moşneaga)
5) Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2023.
(Raportor – Snejana Moşneaga)
6) Cu privire la alocarea surselor financiare pentru acordarea ajutoarelor materiale.
(Raportor – Ecaterina Gnatiuc)
7) Cu privire la primirea bunului imobil din proprietatea Statului în proprietatea APL primăria mun. Edineț a stației de captare SP1 din extravilanul satului Corpaci.
(Raportor – Vadim Caraulan)
8) Cu privire la delegarea unor consilieri în calitate de membri a comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director la Şcoala de muzică „Ghenadie Ciobanu” şi Staţia Tinerilor Tehnicieni din municipiul Edineţ.
(Raportor – Nadina Chistruga)
9) Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/04 din 30 martie 2023.
(Raportor – Mircea Morari)
10) Cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de creare şi gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Edineţ.
(Raportor – Mircea Morari)
11) Cu privire la înfiinţarea Întreprinderii Municipale “Transport Public Edineţ”.
(Raportor – Mircea Morari)
12) Cu privire la actualizarea denumirilor străzilor și stradelelor din s. Gordineştii Noi, municipiul Edineț.
(Raportori – Mircea Morari)
13) Cu privire la actualizarea denumirilor străzilor și stradelelor din s. Alexăndreni, municipiul Edineț.
(Raportor – Mircea Morari)
14) Cu privire la modificarea unor Decizii.
(Raportor – Vadim Caraulan)
15) Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
(Raportor – Vadim Caraulan)
16) Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ, sediul Central, din 02 noiembrie 2021 pe marginea dosarului nr. 3-43/21.
(Raportor – Dumitru Gladiniuc)
17) Cu privire la aprobarea planului de acţiune pentru susţinerea populaţiei de etnie romi din mun. Edineţ pe perioada anului 2023-2025.
(Raportor – Vasile Preida)

18) Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei municipiului Edineț.
(Raportor – Snejana Moşneaga)
19) Cu privire la permiterea deplasării discipolilor Şcolii de Sport la Campionatele internaţionale.
(Raportor – Snejana Moşneaga)
20) Cu privire la redistribuirea şi alocarea mijloacelor financiare planificate în bugetul Primăriei Edineţ pentru anul 2023.
(Raportor – Snejana Moşneaga)
21) Cu privire la aprobarea acordului privind înfiinţarea azilului pentru animale fără adăpost în oraşul Cupcini.
(Raportor – Constantin Cojocari)