Convocarea Şedinţei Nr. 2 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

În baza Dispoziţiei primarului mun. Edineţ nr. 80 din 19.03.2019, se convoacă şedinţa ordinară nr. 2 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 28 martie 2019, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2019.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la unor mijloacelor financiare din fondul de rezervă planificat în bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2019.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la îndeplinirea condiţionalităţilor cadrul proiectului “Îmbunătăţirea sistemului de apă în oraşul Edineţ”.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

 1. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor bunuri şi mijloace fixe.

(Raportor – T. Sîngereanu)

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – T. Sîngereanu, V. Caraulan, D. Gladiniuc)

 1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare a terenurilor.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la organizarea licitaţiei publice cu strigare.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la modificarea şi/sau completarea unor Decizii.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale intituţiilor extraşcolare şi de cultură din subordinea primăriei.

(Raportor – Lilia Tcaci, Dumitru Gladiniuc)

 1. Cu privire la aprobarea Programului de revitalizare a oraşului Edineţ.

(Raportor – Marina Vorbaneţ)

 1. Cu privire la aprobarea planului de dezvoltare economică.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Marţi, 26.03.2019, ora 14.00 – Comisia funciară

Miercuri, 27.03.2019, ora 14.00 – Comisia financiară