Convocarea Şedinţei Nr. 23 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 96 

din 1 decembrie 2017    

  “Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa ordinară nr. 23 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 7 decembrie 2017, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

 1. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pe anul 2017.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2017.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei bugetare anuale pe anul 2017.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la executarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pe 9 luni ale anului 2017.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Primăriei municipiului Edineţ pe anul 2017.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la aprobarea proiectului de buget al Primăriei mun. Edineţ pentru anii 2018-2020.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2018.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul bugetar 2018.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la cotele fixe ale impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2018.

(Raportor – Artur Gheţu)

 1. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, desfiinţare, schimbare a destinaţiei pentru anul 2018.

(Raportor – Tudor Sîngereanu)

 1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2018 în lectura a doua.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal pentru anul 2018 a întreprinderilor municipale din aria municipiului Edineț.

(Raportori – V. Sorocan, V. Cosovan, A. Gudumac, I. Beşleaga, M. Cecan)

 1. Cu privire la definirea şi atribuirea SIEG Întreprinderilor Municipale din aria Primariei municipiului Edineţ.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor bunuri şi mijloace fixe.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la rectificarea calculului impozitului funciar pentru păşuni.

(Raportor – Artur Gheţu)

 1. Cu privire la abrogarea, modificarea şi/sau completarea unor decizii.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la examinarea situaţiei operaţionale şi financiare la ÎM “Apa-Canal” Edineţ.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cele prealabile.

(Raportori – V. Istratii, V. Caraulan, T. Sîngereanu, D. Gladiniuc)

 1. Cu privire la rezultatele inventarierii sectoarelor de teren atribuite pentru construcţia caselor individuale de locuit.

(Raportori – Vasile Istratii, Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la examinarea notificărilor şi sesizărilor.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la rezultatele consultărilor publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la aprobarea procesului-verbal al comisiei de declarare a lucrărilor de utilitate publică pentru terenul cu c.c. 41351080534.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la schimbarea destinaţiei terenului cu c.c. 41351080534.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la iniţierea proiectului de creare a “Orăşelului generaţiilor” în Grădina Publică “Vasile Alecsandri”.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la aprobarea Planului de asigurare a durabilităţii proiectului “Conectarea Parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţi publice”.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la aprobarea unor regulamente.

(Raportori – Vasile Istratii, Marina Vorbaneţ, Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Oraşul Balş, din județul Olt, România și Municipiul Edineţ, din raionul Edineţ, Republica Moldova.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru selectarea directorului Liceului Teoretic “Mihai Eminescu”.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la demisia din funcţie a viceprimarului mun. Edineţ, d-lui Vasile Istratii.

(Raportor – Constantin Cojocari)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Primarul municipiului Edineţ, Constantin COJOCARI

Descarcă ordinea de zi AICI.