Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 3/2023 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 170 din 28.08.2023 se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 11 septembrie 2023, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
2) Cu privire la înaintarea candidaturilor în componenţa organelor electorale de nivelul I din municipiul Edineţ.
3) Cu privire la luarea la evidenţă a mijloacelor fixe achiziţionate, montate şi puse în funcţiune în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă în oraşul Edineţ”.
4) Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea durabilităţii proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă din oraşul Edineţ”, pentru perioada post-implementare 2023-2028.
5) Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/09 din 25 mai 2023.
6) Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/12 din 19 iunie 2023.
7) Cu privire la înfiinţarea Întreprinderii Municipale “Transport Public Edineţ”.
8) Cu privire la executarea bugetului municipal pentru anul 2022.
9) Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul
din cadrul Primăriei municipiului Edineţ.
10) Cu privire la aprobarea nivelului capacităţii administrative şi stabilirea indicelui de referinţă a îndemnizaţiei lunare pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2023.
11) Cu privire la acordarea îndemnizaţiilor unice la expirarea mandatului aleşilor locali care au activat cel puţin doi ani în această calitate.
12) Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ, sediul Central, din 02 noiembrie 2021 pe marginea dosarului nr. 3-43/21.
13) Cu privire la aprobarea Acordului privind înfiinţarea azilului pentru animale fără adăpost în oraşul Cupcini încheiat între Primăria municipiului Edineţ, Primăria oraşului Cupcini, ICS “Moldova-Zahar” SRL şi IP Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătușeni.
14) Cu privire la înaintarea proiectului „Extinderea grupelor de creşă în Grădiniţa nr. 2 „Foişor” din mun. Edineţ” pentru finanțare din fondurile ONDRL în cadrul Programului „Satul European Express”, ediția 2023.
15) Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 9/7 din 15.12.2022 şi aprobarea cotelor fixe a impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale în varianta nouă.
16) Cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea și evidenţa vehiculelor cu tracțiune animală din aria municipiului Edineț.
17) Cu privire la acceptarea bunurilor 4124105869, 4124105869.01 şi 4124105869.02 transmise în comodat de la Agenţia Proprietăţii Publice.
18) Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
19) Cu privire la desemnarea în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale „Piața orășenească”.
20) Cu privire la corelarea bugetului Primăriei Edineţ pentru anul 2023.
21) Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale nr. 1/3 din 13.03.2023.
22) Cu privire la alocarea surselor financiare pentru acordarea ajutoarelor materiale.
23) Cu privire la modificarea unor Decizii.
24) Cu privire la Dispoziţiile emise de Primarul municipiului Edineţ.
25) Cu privire la redistribuirea şi/sau alocarea unor mijloace finaciare.
26) Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor bunuri materiale şi/sau mijloace fixe, inclusiv din cadrul instituţiilor din subordine.

27) Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi Studiului de decalaj la Studiul de fezabilitate pentru Regiunea de Management al Deşeurilor nr. 8